Cărțile Cleliei Ifrim publicate de alte edituri pot fi comandate direct de la autoare prin e-mailul

clelia.ifrim.2018@gmail.com

 

 

  1. ro
  2. sv
  3. en

Drumul celor născuţi din pământ este un vis de iubire .
Îl am de la părinţii mei şi-l voi lua cu mine
în eterna noapte albastră, ca o parte a vieţii mele .

Clelia Ifrim

Clelia Ifrim s-a născut la Bucureşti, unde trăieşte şi în prezent.

Este membră a Uniunii Scriitorilor din România. a Asociației Universale a Poeților Japonezi - JUNPA, membră de onoare a Fundației pentru Cultură „Naji Naaman” din Liban  şi a Asociaţiei Internaţionale a Scriitorilor şi Artiştilor – IWA din SUA.

A debutat cu poezii în revista Luceafărul, în 1979. „Există în aceste poezii – scria Aurel Dragoş Munteanuo încordare a gândului, o exactitate a expresiei ce traduc suferinţa artistului”.

Debutează editorial în volumul colectiv de proză scurtă, Debut, la Editura Cartea Românească, în 1986. „Povestiri stranii – scrie Laurenţiu Ulicivădind o sensibilitate extrem de neliniştită şi o imaginaţie în regim fantastic…”.

A publicat poezie, teatru, proză scurtă, traduceri, eseuri, în diverse reviste literare din ţară şi străinătate. Printre ele amintim:

România Literară, Luceafărul, Arca, Vatra, Contrapunct (Romania), The Mainichi Daily News, The Asahi Shimbun/The Herald Tribune, Ko, Mushimegane, The Mie Times (Japonia), Caietele Internaţionale de Poezie, Origini, The Modern Haiku, Lynx – a journal for linking poets (USA).

Ea este o poetă ale cărei cuvinte sunt foarte calme, dar cu o mulţime de înţelesuri dincolo de ceea ce spune ”, scrie despre poezia ei, editorul revistei The Sound of Poetry.

Este prezentă în diverse antologii de poezie, printre care se numără „Antologia Sonetului Românesc” şi „Haiku-poezie veche şi nouă ” (MQPublishing, Anglia), antologie care cuprinde “cei mai buni 136 poeţi din întreaga lume .” (Jackie Hardy)

A publicat 25 cărţi. Printre ele, MY LOVED JAPAN (Best Books of 2011, The Japan Times), carte în limba română, engleză, franceză şi germană.

Hidenori Hiruta de la Akita International, care a tradus-o în japoneză, scrie: „Te rog, citeşte această carte şi plonjează tu însuţi în universul unui foarte original gânditor şi artist, a cărui sensibilitate umple inima fiecărui cititor cu cea mai subtilă muzică a cuvintelor şi ideilor, pe care le-ai ascultat vreodată

Printre apariţiile editoriale se numără volumul „Copiii Casei Regale”, Editura Tracus Arte, 2012. Cartea cuprinde 5 piese de teatru şi a fost nominalizată pentru Premiile Uniunii Scriitorilor. Despre piesa care dă titlul cărţii, Mircea Ghiţulescu scria: „A lucra cu asemenea simboluri culturale majore dovedeşte putere de sinteză şi interes pentru ce este mai bun în cultură. Îndrăzneala viziunii, replica dură, seacă este cum nu se poate mai potrivită pentru un spectacol sau lectură publică”, iar Elisabeta Pop scrie despre piesa „Câmp de medalii”, premiată la Festivalul Internaţional de Teatru Scurt din 1993 de la Oradea: „Replica este esenţial dramatică, precisă, cuvântul are duritatea şi răceala diamantului”.

De asemenea printre cărţile publicate menţionăm şi romanul „Cui aparţine ziua de ieri ?”, apărută în 2012 la Editura Reflection Publishing din SUA, cu o prezentare de Andrei Zanca. Binecunoscutul poet şi traducător care trăieşte în Germania scrie despre această carte: „Clelia Ifrim reînvie cu har şi seducţie povestirea, limpezimea, concizia şi farmecul ei. Ea înfiripă o ţesătură în care se împletesc echilibrat răsfrângeri de realitate, întrerupte de dialoguri fireşti, laconice, ce presupun însă, fine sondări lăuntrice, traversate de un fir poetic ca un suspin de înger”. Toate se întreţes armonios înspre un final, ce-şi clamează recurenţa lecturii, ora de seară când Dumnezeu coboară în lume, să-şi caute copiii pierduţi”. O revelaţie, şi prin urmare, certitudinea absolută a unei lecturi incitante şi savuroase în orele fertile ale însingurării”.

Tot despre această carte Adrian Sîngeorzan scrie: „Clelia Ifrim scrie o proză delicată şi gravă, ca o acuarelă japoneză. Povestirea ei are substanţă şi magic, porneşte din cotidian şi se continuă în sensurile înalte ale existenţei. Un fior magic însoţeşte cuvintele ei . O autoare sensibilă, alertă la psihologia lumii în care trăieşte”.

Trei dintre cărțile sale de poezie au fost traduse în limba japoneză de Mariko Sumikura și publicate la Editura JUNPA din Japonia.

A obţinut numeroase premii internaţionale dintre care amintim Grand Prix, Festivalul Matsuo Basho, Japonia, 2011.

Două din poemele sale au fost selectate de JAXA – Agenţia Spaţială Japoneză – şi depozitate pe modulul spaţial Kibo de pe ISS – Staţia Spaţială Internaţională.

Poetul şi traducătorul Kiwao Nomura, selector pentru acest proiect scrie: „Folosind cuvinte simple, ea vorbeşte încă o dată despre dragoste şi plecare. Poemul Cleliei Ifrim este cea mai potrivită legătura cu astronautul Koichi Wakata.” Poemul a fost trimis de pe Pământ, astronautului Wakata care se afla pe Staţia Spaţială Internaţională. In filmul făcut la bordul modului spaţial Kibo, el spune:

Citind poemul 24 scris de Clelia Ifrim, am simţit că am fost înzestraţi cu acest dar al vieţii de la părinţii noştri şi de la pământul mamă. Când am privit pe fereastra modulului Kibo, frumuseţea planetei albastre m-a şocat şi am fost copleşit de gratitudine pentru acest dar primit.

 

 

 

A P A R I Ț I I

E D I T O R I A L E :

C l e l i a   I f r i m

E d i t u r a   B i f r o s t   p e   S o c i a l   M e d i a

Pagină realizată de către departamentul web al SC Educațional Concept SRL