Sidan skapad av webbavdelningen för SC Educational Concept SRL

B i f r o s t   f ö r l a g e t   p å   s o c i a l a   m e d i a

Vill du köpa böcker från oss? Klicka här:

Andra volymen av Min bok om långfilmer presenterar viktiga filmverk från Afrika, Amerika, Asien, Australien och Oceanien skapade mellan 1984 - 2020.

Andi Dumitrache,

Min bok om långfilmer

"Daniel Onacas dikter skär ut den omedelbara verkligheten i en sui-generis-rapport, för vilken haiku formatet/tekniken är en passande handske (inte den enda tror vi). Notationsdikten och den fasta formen är i samklang - säger författaren själv - med sin avsikt att sublimera, att förfina det upplevda, och det är inte uteslutet att den nordiska världen med sin stränghet till och med skulle ha påtvingat en sådan sak på mannen från söder bosatt där borta ..."- ADA D. CRUCEANU

Daniel Onaca,

Gamla dofter, nya aromer

ä l k o m m e n   t i l l   B I F R O S T   F ö r l a g e t   !

D E   S E N A S T E   U T G I V N I N G A R N A :

K O M M A N D E   B Ö K E R :

BIFROST är ett förlag som syftar till att skapa en vänskapsbro mellan Rumänien och Sverige,  mellan två olika och extremt intressanta kulturella områden, mellan människor som talar olika språk men har en gemensam passion - vackra böcker.

B I F R O S T

Om ni vill veta mer ...

  1. ro
  2. sv
  3. en

F    Ö    R    L    A    G     E    T

"Even if you have no intention of trying to write like Clelia Ifrim, buy her book just to enjoy the haiku and admire the haibun in the hands of a master. Truly!" - JANE REICHHOLD

Clelia Ifrim,

Stone Mirror, Water Mirror

Om ni vill veta mer ...

Köp boken

Ett "poetiskt mini-album" bestående av naiva målningar och dikter av Bucovina-konstnären Florin Bejinari.

Florin Bejinari,

Kromatiska rim

"I sin Rozi Cozis värld skapar Mihaela Chițac en sorts glad och originell uppslagsbok, skriven med talang och i en magisk flytande stil, som kommer, utan tvekan, att locka barnens läsintresse." - VICTOR TEIȘANU

Mihaela Chițac,

Rozi Cozis värld

Om ni vill veta mer ...

Om ni vill veta mer ...

"Även om jag strukturerade mitt kreativa flöde inom de visuella konstarterna, låg poesins grundvatten ständigt under ytan. Det gjorde mig lycklig även som ett latent tillstånd.    Jag ville att denna min nya diktsamling skulle skilja sig från de tidigare. Jag vet inte om jag lyckades. Verserna som spontant dök upp i mitt inre inneslöt mig i sin musikaliska förtrollning på flera sätt, vilket ofta förvånade mig.- LETIȚIA OPRIȘAN

 

Letiția Oprișan,

Harmonies on hot dust

Den italienska konstnären Eliana Petrizzis bok drar oss in i en innerlig dimension, bestående av reflektioner sprungna ur hennes hemtrakt; en plats omgiven av historiska lämningar och natur som alltid utgjort källor till hennes målningar. Berättelsen, som ständigt svänger mellan dagboksanteckningar och lyriskt melankoliska rader, rör sig nästan omärkligt mot läsaren i ett försök att förena sig med dem i en gemensam fresk.

Eliana Petrizzi,

Självporträtt i målade dagar

En bok med 26 debutanter som kommer att glädja dig med 76 mycket varierade och intressanta litterära texter: poesi, kortprosa och teaterpjäser.

"... att vara författare idag, trots alla befintliga hjälpmedel, innebär inte bara personlig strävan gentemot människorna omkring sig, utan även åtagandet att berika världen med sin egen föreställningsvärld. Inför detta behöver man noggrannhet, tålamod, stringens, mycket och krävande läsning ..." - ADRIAN COSTACHE

Litterär antologi

D E B U T  2 0 2 1