Pagină realizată de către departamentul web al SC Educațional Concept SRL

E d i t u r a   B i f r o s t   p e   S o c i a l   M e d i a

A U T O R I I   N O Ș T R I

L e t i ț i a   O p r i ș a n      

     D a n i e l   O n a c a

C l e l i a   I f r i m      

     F l o r i n   B e j i n a r i

A n i ș o a r a   L a u r a   M u s t e ț i u      

 

 

     S a n d a   B u ț i u

 

 

M i h a e l a   C h i ț a c      

     G a b r i e l a   C.   R a d u

S i m i n a   M a r i a   T o f a n      

 

 

     C a r m e n   F o c ș a

S a b i n - Ș t e f a n   P a v e l e s c u      

     V l a d   T u d o s i e

 

 

V i c t o r   M a r t i n      

     N i c o l a e   P e t r e s c u - R e d i

 

 

E l i a n a   P e t r i z z i       

    I o a n a - A m a l i a   D r a g o m i r

 

 

R a l u c a   G a n c i u      

     R a l u c a   I o n i ț ă

 

 

 O l g a   M e n a i     

     E l e o n o r a   B l i d a r

 

 

A n d i   D u m i t r a c h e     

     Co r n e l i a    A l e x o i

 

 

  1. ro
  2. sv
  3. en