Aflați mai mult ...

Perioada prostiei

D A V I D   C R O I T O R

„David Croitor este cunoscut ca pictor. A expus lucrări în țară și în străinătate, fiind bine cotat de critici de artă redutabili. Surpriza cu care vine acum, în fața concetățenilor, este această carte... în care retrăiește o mulțime de evenimente din viața sa, începând din copilărie și ajungând până la vârsta maturității, toate așezate într-un mănunchi de povestiri savuroase, cu un stil literar vioi, bogat în umor, în care sinceritatea și inocența excelează.” - GHEORGHE VICOL

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Grădina cu poezii

C E L L A   I L I E

Cella Ilie își ia inima în dinți și decide să-și împlinească un vis: să transforme minunata sa grădină de flori într-o, la fel de inunată, carte de poezii.

Înșiră-te, mărgăritare!

A D R I A N   B U C U R E S C U

„Adrian Bucurescu este o personalitate importantă în țara din arcul mioritic al Carpaților, cu multiple proiecte deja realizate, altele în curs, așa că nu-mi rămâne, mai mult sau mai puțin cititor al său, decât să mă bucur că poezia și cultura contemporană îl au printre slujitorii fără odăjdii pompoase, însă profund dedicat cărții și minunii dumnezeiești numite creație.” - ȘERBAN CODRIN 

Nu stârniți câinii

V I C T O R I A   M I L E S C U

„Cu fiecare volum, Victoria Milescu îşi edifică impresionantul ei edificiu liric. Autoarea scrie o poezie lucidă, inteligentă, aspră dar şi tandră totodată. Ea se opreşte asupra întrebărilor grave existenţiale pe care le tratează heraclitian... Asta face poezia, eternizează viaţa noastră efemeră. Victoria Milescu dă un răspuns motto-ului din regele Solomon, viaţa noastră nu e zadarnică, arta ne poate asigura supravieţuirea.” - LUCIAN GRUIA

Eseuri si modele de subiecte rezolvate - Limba și literatura română - Bacalaureat 2024

M A R I A   &   I O A N   V I S O S C H I

O foarte utilă culegere de eseuri și modele de subiecte rezolvate pentru examenul de Bacalaureat la limba și literatura română, 2024.

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Voi depune mărturie împotriva ta!

A D A   N O R D

„Cartea își invită cititorul într-un univers al emoțiilor umane plin de contradicții, unde cei doi protagoniști, Luana și Andru, interacționează de multe ori surprinzător, câteodată copilăros, alteori grav și absurd, în dialoguri sau situații care recompun crâmpeie dintr-o relație a cărei complexitate transpare încă din primele pagini.” - AUTOAREA

Poezii fără apus

M I R U N A   A L E X A N D R A   P A R F E N E

„Aforismele din această carte, ca de altfel și cele din publicațiile anterioare, sunt, din punctul meu de vedere ca cititor, piese ale mai multor puzzle-uri, pe care fiecare este liber să le îmbine cum crede, cum gândește, cum își imaginează.” - ADRIANA ȘERB

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Cartea cu LicuRici

M A R I A   M I C U

Țara licuricilor se află într-un loc îndepărtat, unde micile viețuitoare trăiesc după reguli bine stabilite. Una dintre acestea este păstrarea cu sfințenie a tainei luminii. Licuricii merg la școală, unde sunt instruiți riguros de un dascăl înțelept. Li este un elev silitor și are un prieten bun, Rici. Face o greșeală în urma căreia lumina dispare din ținut. Va fi nevoit să plece... Pentru a afla ce se întâmplă în continuare, vă invităm să citiți această minunată carte, excelent ilustrată chiar de autoare.

Sud

L E T I Ţ I A   O P R I Ş A N

,,Nu eu am ales creativitatea, ea m-a ales pe mine și m-a subjugat. Vreau să creez pentru a-mi apăra sufletul de pietrificare, de sufocare. În sufletul creator ideile au un izvor nesecat, se instalează singure și se manifestă permanent. Mă inventez de fiecare dată când soarele se căznește să urce pe sufletul meu grefând mijloace de exprimare inedite. " - AUTOAREA

Scriu Soare pe pereți

S I M I N A   M A R I A   T O F A N

   „Acesta este o carte de visare a iubirii, de regret al iubitului, de iertare și de un nou început. Un început cu substanță, sens, profund, în care iubirea și respectul, atent țesute de versuri ispititoare, le îmbracă precum praful special de pe aripile fluturilor. Așa cum acel praf, îi face zburători, așa versurile Siminei ne poartă pe aripile sesibilității umane și face o furtună de sentimente în inimile noastre. Mai ai curaj să nu iubești? - ELENA TABITA BĂBESCU

Aflați mai mult ...

Dezordinea

V I C T O R   M A R T I N

„Aforismele din această carte, ca de altfel și cele din publicațiile anterioare, sunt, din punctul meu de vedere ca cititor, piese ale mai multor puzzle-uri, pe care fiecare este liber să le îmbine cum crede, cum gândește, cum își imaginează.” - ADRIANA ȘERB

Umbre

V I C T O R   D A N   T O F A N

Nu sunt critic literar și, cu atât mai puțin, un specialist al genului în care se încadrează poezia; și nici nu sunt poet; ce păcat! Nu-mi pot închipui cum ar fi lumea dacă am fi toți poeți; însă tânjesc după o lume a poeziei, a poemului; simt și eu, cum cred că toți oamenii simt, că poezia este o expresie a Divinului; a celor mai profunde sentimente de care poate fi capabilă ființa umană. Poezia și imnul sunt forme de descoperire a Cosmosului – armonie, ordine – și a Creatorului lui, dar și a omului, însuși.” - Pr. Prof. Dr. VASILE GAVRILĂ

Ars Cathartica

D E L I A   I O N

... asta face poezia mea, mă ridică, mă apropie de cine sunt cu adevărat... Prin nesfârșite aproximări, pentru că nu rămân în starea noastră naturală, ci continui să trăiesc, să cad și să mă ridic. Ca noi toți. Ceea ce face catharsis-ul meu personal o oglindă a tuturor ființelor umane, de fapt. Iar poezia îmi e doar instrumentul cel mai la îndemână (și la îndemânare) de consemnare a acestor universale alchimii interioare.” - AUTOAREA

Din văile Caucazului. Povești pentru copii

D A N I E L   O N A C A

Un nou volum de povești semnat de Daniel Onaca și ilustrat de Asty Karmansky. De data aceasta avem de-a face cu 7 povești culese de prin văile și munții Caucazului, un tărâm la confluența dintre Orient și Occident, plin de mister și magie.

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Ani din neuitare

M I H A E L A   G U D A N Ă

„În urma mea au rămas ani, port cu mine un cufăr prețios, care devine mai greu pe timp ce trece. Scot de acolo amintiri din ce în ce mai des, dintr-o nostalgie a vârstei, de dor și drag de cele trăite atunci, încerc să le simt așa cum pot, cu ochii minții și ai sufletului, care încă mai învață să cânte...        Atâta vreme cât respirăm și mergem, atât cât putem ridica ochii spre soare, să nu abandonăm cele prin care am trecut, pentru că ele ne-au făcut ceea ce suntem!” - AUTOAREA

Cântec de adormit Frica

S I M I N A   M A R I A   T O F A N

„Ce ar fi dacă, pe parcursul călătoriei  am folosi cărțile ca niște ghizi sub acoperire, să ne transporte în universuri imaginare, să ne trimită pe notele muzicale ale literelor, gândurilor și sentimentelor? În cartea Siminei decorul prinde viață odată cu „el”, cu muzica sufletului ei, frământările, bucuriile,  copilăria și iubirea.” - ELENA TABITA BĂBESCU

De prin fiorduri norvegiene. Povești pentru copii

D A N I E L   O N A C A

„Un străin a făcut odată o excursie prin fiordurile norvegiene. Le-a străbătut în lung și-n lat. A văzut sumedenie de locuri frumoase. În multe din ele ar fi vrut să rămână și să locuiască, dar pofta de a călătorii îl mâna mereu mai departe. Într-una din seri, a ajuns la un conac mare și frumos. Era atât de frumos încât semăna cu un castel. “Aici ar fi un loc de odihnă bun pentru mine”, și-a spus el."  - AUTORUL

Viaţa amoroasă a Planetei Venus

M I Ş U N   A .   M A R I A

„Poezia este un mediu propice în care poți fi experimental fără riscul unei investiții costisitoare de timp; Anne Carson vorbește despre poezie în următorul fel: “Proza e o casă în flăcări, poezia este un om alergând prin ea, destul de repede”. Mă alătur mai mult decât entuziastă acestei idei, deoarece majoritatea imaginilor și temelor mele de interes, adesea, necesită o amplă construcție narativă, ceea ce îmi este incomod și inoportun, datorită faptului că nu mă pot subscrie unui gen îndeajuns de mult încât să mă preocup exclusiv de acel respectiv subiect ori fir epic. ”  - AUTOAREA

Energii germinative. Antologie bilingvă de autor

L E T I Ţ I A   O P R I Ş A N

„Antologia Letiției Oprișan „Energii germinative” face o combinație mediană de neo-avangardism, un colaj de imagini energizante cu o tușă de culoare stacojie, roșu-portocaliu. Ea se înscribe perfect în linia directă a resetării lirice din poezia actuală."  - CLELIA IFRIM 

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Raza Domniței

O C T A V I A N   F Ă T U L E S C U

„O invitație la călătorie într-un tărâm de poveste, o lume mai frumoasă, în care legendele nu se lasă descoperite atât de ușor.” - Autorul

Frontiera

C L E L I A   I F R I M

„Povești stranii, dovedind o sensibilitate extrem de neliniștită.”                                                     - LAURENȚIU ULICI

„Idei interesante şi fineţe de stil.”                                                                                                          - NICOLAE MANOLESCU

Să mă iei să fugi de mine

A L E X E I   I V A N O V I C I

Să mă iei să fugi de mine exprimă, pentru mine și, aș îndrăzni, înainte de toate, realitatea că o despărțire nu este niciodată deplină sau că, în orice caz, peste o despărțire un bărbat nu poate, cu-adevărat, trece vreodată.” - ȘTEFAN PARASCHIV

Journeys in Europe / Călătorii în Europa

N E I L    L E A D B E A T E R   &

M O N I C A   M A N O L A C H I

Ambianța poeziilor din această carte are legătură cu Rinul și cu Dunărea în aceeași măsură în care are legătură cu preocuparea noastră pentru cultură și limbă. Fiecare dintre noi are o legătură personală cu fluviul despre care a scris. La fel cum un râu înseamnă schimb de materii prime și produse atunci când o țară exportă bunuri în altă țară, așa și noi ne-am îmbogățit prin colaborare când am împărtășit puncte de vedere despre cultură și limbă." - AUTORII

Aflați mai mult ...

De pe întinsuri ucrainene. Povești pentru copii

D A N I E L   O N A C A

„Volumul De pe întinsuri Ucrainene este adaptarea a 7 povești selectate din zestrea folclorului ucrainean și ilustrate cu desene de Asty Karmansky. La finalul fiecărei povești se află câteva întrebări adresate micilor cititori, menite să le stimuleze imaginația și, eventual, să stârnească un dialog între copii și părinții sau educatorii lor. Colecția Cleolinda are ambiția de a prezenta culegeri de povești din diferite colțuri ale lumii în ideea trezirii interesului pentru alte popoare și culturi. Până acum au fost publicate povești ale inuiților din nordul Canadei și ale indigenilor din Uganda urmând ca, în viitorul apropiat, să apară culegeri de texte din folclorul norvegian și caucazian."  - AUTORUL

Din jungla ugandeză. Povești pentru copii

D A N I E L   O N A C A

„După ce a creat lumea și vietățile din ea, Gulu, regele norilor din Uganda, a vrut să dăruiască  fiecărei creaturi câte un cadou. Pentru asta a hotărât ca, într-o zi anume, să le cheme la el pe toate. Și pe cele însuflețite, cele vii adică, și pe cele neînsuflețite. Toată lumea trebuia să se adune la tronul său. Vestea cea mare s-a răspândit pe toată fața pământului. La Soare și la Lună însă vestea cea mare n-a ajuns. Cele două astre erau prea departe. Gulu a trimis atunci un mesager la fiecare dintre ele. La Lună a trimis un porumbel iar la Soare, un liliac."  - AUTORUL

Aflați mai mult ...

Din ținutul inuiților. Povești pentru copii

D A N I E L   O N A C A

„Inuiții (locuitorii băștinași din nordul Canadei) povestesc că primele făpturi omenești care au apărut pe lume au fost doi gemeni. Doi băieței. Când i-a văzut, Marele Spirit le-a rugat pe animale să aibă grijă de ei. Animalele l-au ascultat și au  prins drag de copii. S-au îngrijit de ei cum puteau mai bine. Câinele îi păzea în fiecare zi. Ursul le-a dat blana lui să le țină de cald. Lupul le aducea hrană. Capra neagră le dădea lapte, iar castorul i-a învățat să plescăie cu mânuțele în apă. Câinele era un păzitor minunat. Pruncii nu trebuiau decât să strige, iar el le sărea imediat în ajutor."  - AUTORUL

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Eul personal

E M I L I A N   P O S P A I I

„Cartea de față este un exercițiu personal de interogare, de psihanaliză și retorică interioară. EUL PERSONAL cuprinde mai multe forme de versificație, serii atemporale de evenimente, dar și o analiza severă a unei hărții mentale proprii. Experiențele ultimilor ani m-au îndemnat să descriu stări, m-au obligat să-mi dau posibile răspunsuri. Canalizarea energiei, atenția minții care-și caută traiectoria prin lentilă de telescop astronomic, destinația finală, sursa supremă, relația mamă-fiu, dependența de oameni, folosirea fără sens a resurselor interioare sunt câteva din temele explorate." - AUTORUL

Antologia literară

D E B U T   2 0 2 2

„La o primă citire a titlui prefaței cărții („Livada înflorită”),  s-ar putea crede că este vorba despre vreunul dintre tablourile cu acelaş nume semnate de Vincent van Gogh, Camille Pissaro sau Ana Amuzescu. De fapt, „LIVADA ÎNFLORITĂ” la care voi face referire, în continuare, nu este altceva decât noua Antologie a Editurii Bifrost - „DEBUT 2022”! În această „livadă”, şaisprezece „pomi” înfloriţi, unii mai tineri, alţii mai maturi, aşteptă să-şi ofere „roadele” iubitorilor de literatură. Nouă tinere scriitoare şi şapte tineri scriitori, cu vârste cuprinse între treisprezece şi patruzeci şi cinci de ani, dintre care nouă prozatori şi şapte poeţi, participă la cea de-a doua Antologie „DEBUT” a Editurii Bifrost.” - NICOLAE DUMITRU

Zăpezile

L E T I Ț I A   O P R I Ș A N

„Prin volumul Zăpezile, celebra artistă plastică şi, în acelaşi timp, poetă -  Letiţia Oprişan - ne lansează provocarea de a parcurge împreună un univers ideatic şi imaginativ, plin de candoare dar şi de frământări lăuntrice. Element indispensabil al vieţii, lumina solară, lumină divină, clară, de un alb pur, reuneşte în sine toate culorile curcubeului. Culori care sunt intrinsece vieţii pictorului. Întreaga lui creaţie, plină de trăiri, este exprimată printr-o adevărată explozie de culori. Culori care, atunci când ajung să exprime esenţa trăirilor sale, se resintetizează în elementul iniţial: lumina solară." - NOCOLAE DUMITRU

Corespirație

S I M I N A   M A R I A   T O F A N

„Ce legătură poate fi între matematică şi fizică şi poezia Siminei Maria Tofan? Poate niciuna! Dar un lucru este sigur: complementaritatea nu se reduce doar la cele două domenii ale ştiinţei, evocate mai sus. Ea poate fi regăsită oriunde în jurul nostru şi, în mod evident, în lumea noastră interioară, a trăirilor şi sentimentelor multiple, care formează o plajă vastă, mergând de la antagonism până la complementaritate!” - NICOLAE DUMITRU

Monstrul cu aripi fragile

M E L A N I E   M O V I L E A N U

„Povestea mea e despre îngerii ce se tem să-și piardă inocența. Dar odată ce o parte din această inocență se duce, înveți să vezi frumusețea chiar și acolo unde nu credeai că ea ar putea exista. Povestea mea e despre mica sirenă ce a sacrificat totul, și-a dat întreaga ei ființă pentru dragostea ei ideală, și acest act a ajutat-o să devină nemuritoare." - AUTOAREA

Poezii pentru zglobii

C Ă T Ă L I N A   B A T I N C U

Poezii pentru zglobii se adresează deopotrivă celor mici și celor mari care doresc să primească un strop de bucurie și culoare! Simpatice animăluțe, gustoase fructe, note înalte, mame iubitoare ori Ilene Cosânzene vă vor purta într-o călătorie a copilăriei și a veseliei! Cartea așteaptă cu nerăbdare să vă ducă pe tărâmuri de basm pe versuri ritmate!” - AUTOAREA

Ioana descoperind lumea- Iubirea

F L O R E N T I N A   S T A M A T E

Cuprinsă într-o carte, Ioana reușește să treacă prin toate întâmplările și să pună cap la cap toate secretele vieții. Apoi, ajunge să treacă prin locurile mult visate și văzute de ea, doar în Enciclopedii. Acțiunea este o întreagă aventură; iar alături de prietenii ei, aparent imaginari, reușește să cunoască lumea. Orice sfârșit este întotdeauna o cale spre un nou început.” - AUTOAREA

Poezii cu carismă și puțin șarm

L I L I   S T A N C U

„Am încercat să surprind în această carte, emoţia în toate ipostazele ei: în iubirea care ne defineşte sensul de a fi, credinţa că putem îndrăzni, teama de sinceritate, spiritul uneori încorsetat şi neputincios, alteori regăsit în dorinţa de libertate pură şi peste toate lumina cu speranţa de la Dumnezeu." - AUTOAREA

Zboruri împletite

M O N I C A   M I H A E L A   G H E O R G H E

„Îmi doresc ca în paginile acestui volum cititorii să se regăsească, să-și făurească vise, să retrăiască amintiri, să îndrăznească să creadă că iubirea există și dincolo de noi și de ceea ce cunoaștem aici și acum.” - AUTOAREA

Curcubeie

C L A U D I A   R A A B T A

Între aceste coperți sunt șapte povești, ca șapte culori care împletesc un curcubeu. Recomand să fie citite cu răbdare, adică nu în goana după metrou sau autobuz... recomand un minut pe zi în care să ne conectăm cu ceea ce suntem și cu ceea ce putem deveni!” - AUTOAREA

Numele înghețatei

R A I S A   R O Ș C A

„Nu am idee de unde să încep, dar știu foarte bine că amintirile sunt asemenea unei avalanșe ce nu te lasă să respiri. Vin una după alta și nu reușesc să le pun în linie dreaptă, să le ordonez. Toate sunt importante pentru mine pentru că, într-un fel sau altul, m-au crescut și m-au ajutat să fiu o persoană conștiincioasă de propriile acțiuni și responsabilități.” - AUTOAREA

Perle pe țărm

I U L I A - I A R I N A   I O R G A

Perle pe țărm este o carte a vârstelor scrisului, este cartea unei adolescente care n-a terminat încă liceul! Rostul scrisului la ea, - al celor 2 „vârste” ale scrisului de până acum - e altul: e vorba de o aventură cognitiv-poetică, în primul rând, de adâncirea în sine, de căutarea unei metaforei ultime, aurifere, care să o definească. În al doilea rând, cum autoarea mărturiseşte, e vorba de cuvânt, iar „inima” cuvântului a bătut cea dintâi.” - ADRIAN COSTACHE

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Alchimia boemă

A L E X A N D R U - C O D R U Ț   I V A Ș C U

"Ce vă pot spune este că acest volum a fost scris cu gândul dincolo de bun şi prost, dincolo de logic şi ilogic, dincolo de fizic şi metafizic, este o invocare de la sfârşitul timpului, o măgulire nebună." - AUTORUL

Principiile relației dintre cetățeni și stat

G E O R G E   A G A V R I L O A I E I

"Ce este statul? În baza căror temeiuri își legitimează acesta puterea? Care ar trebui să fie raportul dintre stat și cetățeni? Într-o lume digitală unde avem acces la tot felul de informații, astăzi tindem mai degrabă spre o egalizare a raportului dintre stat și cetățeni, cu atât mai mult cu cât aceștia își cunosc drepturile și când, în general, aceștia dobândesc cunoaștere veridică." - AUTORUL

Antologia de poezie

E C H I V A L E N Ț E

Un volum bilingv, româno-suedez, prin care 22 de poeți români contemporani se fac cunoscuți în spațiul scandinav prin creația lor.

"Este vorba de un număr de 22 de autori ce reprezintă un evantai suficient de larg încât să cuprindă poeți din diverse regiuni ale României, cu diverse profesii, de diferite vârste, femei și bărbați aflați la începutul ori la apogeul carierei lor literare și – cum este de așteptat – de expresii lirice extrem de diferite." - DANIEL ONACA

Grilajul din fereastră

D A N   B I Ț U I C Ă

Amnezia indusă personajului principal ne poartă printr-o serie de amintiri și fapte, care mai de care mai controversate. Clinica secretă din Alpii elvețieni este o veritabilă închisoare pentru Daniel Simmons, iar lupta sa pentru a scăpa teafăr de acolo este foarte dificilă. Cine și de ce îl vrea nebun și prizonier, rămâne să descoperiți dumneavoastră.” - AUTORUL

Vrei să ajuți o furnicuță?

O T I L I A   T U D O R

Lectura unei cărți este la îndemâna oricui. Orice autor dă un sens cărții sale, iar, ca cititor, nu poți lăsa din mână o carte, până nu închei prin a înțelege învățătura transmisă de acele pagini.  Cu fiecare lectură a unei cărți, cititorul se înalță pe sine și, prin el, întreaga umanitate progresează. ” - AUTOAREA

Insula Tornadelor

L E T I Ț I A   O P R I Ș A N

Intram să locuiesc într-o carte - spune poeta în poemul Mă întristam; cu siguranță va „locui” într-o carte sau chiar în mai multe, întru încununarea trăirilor sale și satisfacția cititorilor care vor descoperi o sensibilitate bine cenzurată care filtrează, într-un mod absolut original, temele organice ale poeziei." - CARMEN FOCȘA

Ți-ai vinde cea mai frumoasă amintire?

M I H A I   V A S I L E S C U

Ți-ai vinde cea mai frumoasă amintire? este înainte de toate un roman al maturizării și al căutării de sine. Michael reușește să treacă cititorul printr-un carusel de emoții, provocându-ne să medităm asupra unor întrebări pe care, poate, nu le-am fi luat în considerare în alte circumstanțe. Povestea lui Rafael este unică din multe puncte de vedere, lăsându-te la sfârșit cu un sentiment irepetabil și cu o întrebare sfâșietoare: ce ar fi dacă? Ingredientul magic, îmbinat cu o jonglare delicioasă a cuvintelor, este comicul ieșit cu desăvârșire din tipare. Am citit-o pe nerăsuflate!” - TERESA WOJCIK

Dan

A D R I A N   N Ă S T A S E

"Dan este un carusel care va purta cititorul într-o sarabandă în care se vor amesteca dragostea, ura, frustrarea, groaza și speranța. Dan este un roman atipic și curajos, deopotrivă. Dan este o carte care va ridica sprâncene și va oferi soluții la întrebări fără răspuns." - AUTORUL

Cristale de timp

N I C U   B R E Z O I A N U

"Poezia nu poate rămâne captiva unor vechi canoane specifice esteticii clasice sau a unor tehnici inovative singulare, iar opera unor poeți contemporani ca Léo Beeckmann, Roland Reumond, Alvaro de Campos, Heberto de Sysmo demonstrează că poezia cuantică se manifestă cu succes. Se remarcă prin complexitatea surselor informaționale, libertatea formelor de exprimare, natura unei noi paradigme emoționale  și complexitatea mesajului promovat" - AUTORUL

Nuntă mare la furnici

O T I L I A   T U D O R

"Se spune că Ziua bună se cunoaște de dimineață, iar dimineața vieții unui om este copilăria. Responsabilitatea ca „ziua să fie bună” revine părinților, care, pentru aceasta, vor deschide în fața ochilor copilului filele unei cărți, ca pe o fereastră spre cunoaștere." - AUTOAREA

În zori, să mă ierți!

D A N   B I Ț U I C Ă

"Emigrarea este ultima soluție pentru familia Romagnolo, în speranța de a supraviețui sărăciei crunte, ce se abătuse nemilos peste Sicilia anilor 1915.

Oare visurile părinților pentru cei doi copii ai lor, Enzo și Immaculata, vor putea prinde aripi pe pământul făgăduinței?" - AUTORUL

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Povestirile lui Tabu

A L I N A   D A N D R E M I

Tabu reprezinta o mica parte din ceea ce sunt si din ceea ce astept de la viata: bucurie si iubire.” - AUTOAREA

Copilul cu buză de iepure

O L G A   M E N A I

Pentru acest roman, am considerat că trebuie să scriu despre ceea ce știu, despre ceea ce am simțit pe propria piele, pentru a reda totul cât mai bine, iar Copilul cu buză de iepure este o poveste inspirată din fapte reale. Buza de iepure există și se simte exact așa cum se aude.” - AUTOAREA

Sticluța cu parfum

E L E O N O R A   B L I D A R

"Dacă o carte poate fi o sticluță cu parfum, la rândul ei, o sticluță cu parfum poate fi un câmp de flori sau o crenguță de cireş înflorit. Eleonora Blidar vă oferă prin cartea ei, posibilitatea de a alege." - Clelia IFRIM

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Nepovestiri

R A L U C A   G A N C I U

"Cu un titlu excelent ‒ Nepovestiri ‒ echivalent al sintagmei româneşti Nespus de frumos, proza Ralucăi Maria Ganciu sare cu mult peste etapele scrisului la modă azi, ultra-avangardist, care încearcă să fărâmițeze, să atomizeze, să anihileze tot ce-i iese în cale." - Clelia IFRIM

Caietul de poezii

R A L U C A   I O N I Ț Ă

"Nu ştiu dacă  Raluca Ioniţă va face „carieră”, devenind ... poetă. Ştiu însă că, deocamdată, ea scrie poezie. Şi o face cu aplecare celui care înţelege că poezia este, cel puţin la început, o confruntare dramatică cu tine însăţi / însuţi!" - ADRIAN COSTACHE

Cântări alkyonice

D A N I E L   O N A C A

"Legitimitatea creatoare îi conferă lui Daniel Onaca statutul de ”visător/ făuritor de visuri”, iar cititorului, posibilitatea de a reflecta la mărturisirile sale implicite. Atât poetul și cât și cititorul pot ”să ardă”, nu doar odată, cum visa Antonin Artaud, ci vreme îndelungată, până la epuizare... până la moarte!" - MIOARA ANASTASIU

Sfera, volumul 1

I O A N A - A M A L I A   D R A G O M I R

"Povestea Sabrinei a început într-un an al schimbărilor, la șaisprezece ani, ca o evadare din cea mai lungă noapte a existenței mele... Pentru că întotdeauna am fost atrasă de lumile fantastice, de magie, de personaje complexe și de povești cu eroi, subiectul a venit aproape firesc, luând elemente din toate cărțile citite și transformându-le într-o nouă realitate – realitatea mea." - Autoarea

Autoportret în zile pictate

E L I A N A   P E T R I Z Z I

Cartea pictoriței italiene Eliana Petrizzi ne introduce într-o dimensiune intimă și reflexivă, alcătuită din reflecții concepute în singurătatea ținutului ei, înconjurate de amintiri istorice și de orizonturile naturale care i-au inspirat întotdeauna pictura. Scrierea ei, întotdeauna plasată între textul de jurnal și unda de melancolie lirică, urmează traseul unor schimbări imperceptibile, în încercarea de a găsi cititorul, într-o frescă comună.

Aflați mai mult ...

Negândurile

V I C T O R   M A R T I N

"Aforismul este o formă de a pune lucrurile în altă lumină și a spune adevărul despre ele; chiar și împotriva voinței cititorului. În aforism, nu poți ascunde neputința; poți ascunde doar forța. Din cauza asta, această formă de exprimare mimează foarte bine neputința și îl face fericit pe cititor. Cititorul are nevoie să fie fericit când citește un text atât de concis, poate chiar și numai din cauza asta." - Autorul

Aflați mai mult ...

Lágrimas con periscopio

N I C O L A E   P E T R E S C U - R E D I

"Să citesc aforismele lui Nicolae Petrescu Redi a însemnat să mă gândesc inevitabil la greguerías (aforisme sclipitoare) ale scriitorului spaniol Ramón Gómez de la Serna, un gen aparte care, ca o fuziune, îngrădește un umor ingenios și un lirism plin de profunzime care adeseori îl impactează pe cititor cu descoperirile sale." - RAFAEL PISOT (Spania)

Aflați mai mult ...

Din inimă, pentru inimă !

G A B R I E L A   C .   R A D U

Din inimă, pentru inimă!” este o carte despre adolescență, despre modul în care omul este marcat de această vârstă a întrebărilor fără sfârșit, despre iubire și deznădejde, despre libertate și limite existențiale, despre incertitudine și regăsire, despre revoltă și împăcare, trecut și viitor. - NICOLETA IOANA

Aflați mai mult ...

Învățăturile lui Belial

V L A D   T U D O S I E

"Locuind singur și abandonat fiind de toți cei care îi erau dragi, viața nu pare să aibă pregătit un viitor luminos pentru un scriitor deprimat. Asta până într-o zi, când o entitate misterioasă din afara lumii decide să îi arate acestuia noi modalități de a gândi, prin observații atent elaborate și bine argumentate, deseori presărate cu umor, care îi vor aduce schimbarea mult dorită. O schimbare care, după cum tânărul autor va afla pe parcursul neobișnuitei întâlniri, pornește dinăuntrul fiecăruia dintre noi." - Autorul

Citadin

S A B I N - Ș T E F A N   P A V E L E S C U

Nu am pornit de la prejudecata că, în cazul unui prozator debutant, nu trebuie să am prea mari așteptări în ceea ce privește stilul – care presupune un exercițiu îndelungat al scrisului, tematica abordată, etc. Dar în cazul romanului CITADIN - de Sabin Pavelescu, surpriza a fost de mari proporții. Însuși motto-ul cărții - citându-l pe Tolstoi - sugerează o temă dificil de abordat, din toate punctele de vedere, pe care cartea de față o dezvoltă cu surprinzătoare abilitate.” - CARMEN FOCȘA

Aflați mai mult ...

Frunza sfințită de vânt - Antologie de autor

C A R M E N   F O C Ș A

„Carmen Focșa a avut, într-o măsură mult mai mare decât mulți dintre colegii ei de generație, curajul de a rămâne singură în fața propriului ei talent, nerenunțând la nimic și neforțând nimic, îndoindu-se fără încetare de sine însăși și de lume, dar niciodată de poezie.” - ANA BLANDIANA

Aflați mai mult ...

Gara unde cresc lalele

S I M I N A   M A R I A   T O F A N

Volumul de poezie al Siminei Maria Tofan, Gara unde cresc lalele, este o frumoasă realizare, menită să poarte lectorul în tărâmul inefabil al devenirii, al transcenderii și al împlinirii umane pe calea ars amandi către ars agape, spre reîntoarcerea în idilicul paradis primordial.” - DR. VICTOR CONSTANTIN MĂRUȚOIU

Aflați mai mult ...

Emoții și lumină

A N I Ș O A R A   L A U R A   M U S T E Ț I U

Din prisma Emoțiilor, o surpriză vă va aștepta încă de la începutul lecturării versurilor cuprinse în poeziile minunat scrise de poeta care nu dăruiește sentimente ci le oferă cu generozitate din propria grădină, unde le cultivă hrănindu-le cu emoții și înălțându-le prin lumină! ” - EPIFAN MICLEA

Aflați mai mult ...

Armonii pe praful fierbinte

L E T I Ț I A   O P R I Ș A N

"Chiar dacă mi-am structurat fluxul creativ de-o viață în zona artelor vizuale, în subteran a existat permanent o pânză freatică de poezie care mă fericea chiar și în ipostaza latentă.  Acest nou volum de poezie am vrut să fie ceva mai altfel decât cele anterioare. Nu știu dacă am reușit. Versurile venite spontan în spiritul meu, m-au învăluit nesperat de incantatoriu în multiple ipostaze, care nu de puține ori m-au surprins." - LETIȚIA OPRIȘAN

Aflați mai mult ...

Antologia literară

D E B U T   2 0 2 1

O carte prin care, 26 de autori debutanți vă vor încânta cu 76 de texte literare, foarte diverse și interesante: poezie, proză scurtă și dramaturgie.

"... a fi azi scriitor, în ciuda tuturor facilităţile existente, nu e doar un demers personal pentru cei din jurul tău, ci mai ales un angajament de îmbogăţire a lumii cu propriile re-reprezentări. Iar pentru asta trebuie temeinicie, răbdare, exigenţă cu tine însuţi, lecturi numeroase şi anevoiase ..." - ADRIAN COSTACHE

Comandați cartea

Aflați mai mult ...

Rime cromatice

F L O R I N   B E J I N A R I

"Originalitatea tablourilor lui Florin Bejinari se regăsește în poezia condusă pe linia importantelor voci lirice, o poezie pe care o vom întâmpina cu mărturisită curiozitate." - CARMEN FOCȘA

Aflați mai mult ...

Cartea mea cu filme - Europa

A N D I    D U M I T R A C H E

"O călătorie subiectivă prin cinematografia europeană din perioada 1984 - 2017 ghidată de Andi Dumitrache, un pasionat și un fidel iubitor a celei de-a șaptea arte." - EMIL BOJIN

Aflați mai mult ...

Lumea lui Rozi Cozi

M I H A E L A   C H I Ț A C

"Cu Lumea lui Rozi Cozi Mihaela Chițac realizează un fel de dicționar sui generis, vesel și nealfabetic, scris cu talent, într-un stil agreabil și caracterizat prin fluență, de a cărui magie în rândul micilor cititori nu ne îndoim nicio clipă." - VICTOR TEIȘANU

  1. ro
  2. sv
  3. en

Aflați mai mult ...

Aflați mai mult ...

Oglindă de piatră, oglindă de apă

C L E L I A   I F R I M

"Chiar dacă nu ai intenția de a încerca să scrii precum Clelia Ifrim, cumpără cartea ei pentru a te bucura de poeme haiku și a admira paginile ei de haibun, din mâna unui maestru. Cu adevărat!" - JANE REICHHOLD

Parfumuri vechi, arome noi

D A N I E L   O N A C A

"Poemele lui Daniel Onaca decupează realitățile imediate într-un reportaj sui-generis, pentru care formatul / tehnica haiku este mănușa potrivită (nu și singura credem însă). Poemul de notație și forma fixă rezonează, o spune însuși autorul, cu intenția sa de sublimare, de rafinare a trăitului și nu este exclus ca lumea de nord, cu rigorile ei, să-i fi chiar impus așa ceva omului din sud așezat acolo ..." - ADA D. CRUCEANU

  L I B R Ă R I A   B I F R O S T  

E d i t u r a   B i f r o s t   p e   S o c i a l   M e d i a

Pagină realizată de către departamentul web al SC Educațional Concept SRL