Picturile și lucrările artizanale tradiționale ale lui Florin Bejinari pot fi comandate direct de la autor prin e-mailul

bizantus@yahoo.com

 

  1. ro
  2. sv
  3. en

Florin Bejinari este un artizan autodidact bucovinean, specializat în iconografie și pictură pe diferite suporturi: ouă de gâscă, ouă de struț, pictură pe pietre.

În 2015 a descoperit frumusețea picturilor naive când a pictat prima sa compoziție de gen, în ulei pe pânză. A încercat să amestece elemente de iconografie cu elemente tradiționale din folclorul românesc, în special viața la țară.

În 2017 a câștigat premiul III la ,,Salonul internațional de arta naivă" din București. A avut, de asemenea, plăcerea de a participa la un documentar pentru televiziunea ,,Arte" realizat de Vincent Froehly.

Ouăle de struț și gâscă pictate și chiar pictura pe piatră de râu este, de asemenea, printre genurile abordate. Nu a reușit încă să aibă o expoziție personală, dar a participat la câteva expoziții de grup din țară.

Cu volumul ,,Rime cromatice" (2020), un minunat mini-album ce combină două din cele mai importante arte, poezia și pictura, debutează pe tărâm literar.

A P A R I Ț I I

E D I T O R I A L E :

F l o r i n   B e j i n a r i

E d i t u r a   B i f r o s t   p e   S o c i a l   M e d i a

Pagină realizată de către departamentul web al SC Educațional Concept SRL