O

r

d

n

i

n

g

Andi Dumitrache böcker publicerade på andra förlag kan beställas direkt från författaren genom att mejla

andi_dumitrache@yahoo.com

 

 

  1. ro
  2. sv
  3. en

Art Club Kibo Titan

youtube

Född den 7 januari 1966 i Măgureni, en idyllisk miljö.

Mellan 1985-1990 utbildning vid den Tekniska fakulteten i Bukarest, som 2003 ledde fram till titeln doktor i ingenjörsvetenskap. År 2007 tog Andi Dumitrache examen vid Juridiska fakulteten och samma år erhöll han magisterexamen i administrativ vetenskap vid S.N.S.P.A. institutionen i Bukarest.

Efter  9 år som vetenskaplig forskare övergick han till offentlig förvaltning. Under sin yrkeskarriär har han publicerat ett antal vetenskapliga artiklar i tidskrifter med specialiserad profil.

År 2014 var Andi en av två rumänska samordnare som ingick i utvärderingsteamet för arbetsinspektion (HSE) i Storbritannien och Nordirland sammansatt i Luxemburg av företrädare för sju EU-medlemsstater.

Intresset för långfilm uppstod under de första studentåren. På 1980-talet var Andi Dumitrache en av cinematekets ivrigaste besökare där han såg upp emot 300 filmer per år.

Men han lockades även av filmkonstens hemligheter bakom kameran. Antingen som regissör, ​​manusförfattare eller producent var han med och skapade en lång rad kortfilmer; både dokumentär- och spelfilmer.

2010 grundade Andi tillsammans med en grupp filmentusiaster cineklubben “Salata de filme” (Filmsallad). Följande år vann deras film, “Overexposure”, priserna för bästa film, bästa redigering och bästa soundtrack i tävlingen “48 Hour Film Project” i Brașov. Samma år representerade den Rumänien i USA, på “International Filmapaloosis Festival 2012” i Taos, New Mexico.

2017 blev det dags att publicera volymen “Min bok om filmer”, en antologi om långfilmer skapade av europeiska regissörer mellan 1984 - 2016.

Med början 2018 skapar Andi Dumitrache korta och långa filmer om olika permanenta och tillfälliga konstutställningar som visas på stora europeiska konstmuseer. Dessa filmer presenteras för allmänheten i samband med diverse kulturevenemang och kan ses på hans personliga                   -kanal.

Dessutom publicerar han regelbundet kulturartiklar i                                            en världskulturtidning online.

 

D E   U T G I V N A

B Ö C K E R :

A n d i   D u m i t r a c h e

B i f r o s t   f ö r l a g e t   p å   s o c i a l a   m e d i a

Sidan skapad av webbavdelningen för SC Educational Concept SRL