Klicka på ikonen för att kontakta utgivaren         

BIFROST är ett förlag som syftar till att skapa en vänskapsbro mellan Rumänien och Sverige,  mellan två olika och extremt intressanta kulturella områden, mellan människor som talar olika språk men har en gemensam passion - vackra böcker.

Ett av syftena med BIFROST förlag är att öka kännedomen om rumänska författare i Skandinavien och författare från Norden, i Rumänien.

Dessutom önskar vi samarbeta med författare från övriga delar av världen.

Kvaliteten på de böcker vi vill publicera är mycket viktig för oss. Samtidigt vill vi främja våra medarbetares kreativitet och fantasi, humor och lust att skriva.

I hopp om att skapa en internationell skrivande krets, uppmuntrar vi till kontakt både från unga talanger och redan etablerade författare.

Vi tackar för oss och vi önskar er mycket inspiration!

  1. ro
  2. sv
  3. en

B i f r o s t   f ö r l a g e t   p å   s o c i a l a   m e d i a

Sidan skapad av webbavdelningen för SC Educational Concept SRL