Om ni vill veta mer ...

Litterär antologi

D E B U T   2 0 2 1

En bok med 26 debutanter som kommer att glädja dig med 76 mycket varierade och intressanta litterära texter: poesi, kortprosa och teaterpjäser.

"... att vara författare idag, trots alla befintliga hjälpmedel, innebär inte bara personlig strävan gentemot människorna omkring sig, utan även åtagandet att berika världen med sin egen föreställningsvärld. Inför detta behöver man noggrannhet, tålamod, stringens, mycket och krävande läsning ..." - ADRIAN COSTACHE

Harmonies on hot dust

L E T I Ț I A   O P R I Ș A N

"Även om jag strukturerade mitt kreativa flöde inom de visuella konstarterna, låg poesins grundvatten ständigt under ytan. Det gjorde mig lycklig även som ett latent tillstånd. Jag ville att denna min nya diktsamling skulle skilja sig från de tidigare. Jag vet inte om jag lyckades. Verserna som spontant dök upp i mitt inre inneslöt mig i sin musikaliska förtrollning på flera sätt, vilket ofta förvånade mig.- LETIȚIA OPRIȘAN

Om ni vill veta mer ...

Om ni vill veta mer ...

Kromatiska rim

F L O R I N   B E J I N A R I

Ett "poetiskt mini-album" bestående av naiva målningar och dikter av Bucovina-konstnären Florin Bejinari.

Om ni vill veta mer ...

Rozi Cozis värld

M I H A E L A   C H I Ț A C

"I sin Rozi Cozis värld skapar Mihaela Chițac en sorts glad och originell uppslagsbok, skriven med talang och i en magisk flytande stil, som kommer, utan tvekan, att locka barnens läsintresse." - VICTOR TEIȘANU

Ordning

Om ni vill veta mer ...

Min bok om långfilmer - Europa

A N D I    D U M I T R A C H E

"En resa genom den europeiska filmhistorien från 1984 till 2017 med guidning av Andi Dumitrache,   passionerad filmfantast" - EMIL BOJIN

Köp boken

Om ni vill veta mer ...

Om ni vill veta mer ...

  1. ro
  2. sv
  3. en

Stone Mirror, Water Mirror

C L E L I A   I F R I M

"Even if you have no intention of trying to write like Clelia Ifrim, buy her book just to enjoy the haiku and admire the haibun in the hands of a master. Truly!" - JANE REICHHOLD

Gamla dofter, nya aromer

D A N I E L   O N A C A

"Daniel Onacas dikter skär ut den omedelbara verkligheten i en sui-generis-rapport, för vilken haiku formatet/tekniken är en passande handske (inte den enda tror vi). Notationsdikten och den fasta formen är i samklang - säger författaren själv - med sin avsikt att sublimera, att förfina det upplevda, och det är inte uteslutet att den nordiska världen med sin stränghet till och med skulle ha påtvingat en sådan sak på mannen från söder bosatt där borta ..."- ADA D. CRUCEANU

  B I F R O S T   B O K H A N D E L  

B i f r o s t   f ö r l a g e t   p å   s o c i a l a   m e d i a

Sidan skapad av webbavdelningen för SC Educational Concept SRL