september 2021, Museo delle Poste, Trieste, Italien

B O K P R E S E N T A T I O N

Utställning "Romania ti amo. Paesaggi romeni nei francobolli, nei quadri, nelle fotografie"

At the exhibition "I love you, Romania. Romanian landscapes in stamps, paintings and photographs", the Bifrost authors present some of their books.

Köp boken

Om ni vill veta mer ...

17 mai 2021, 6 p.m., Art Klub Kibo Titan, Bukarest

B O K L A N S E R I N G

Stone Mirror, Water Mirror av Clelia Ifrim

"Even if you have no intention of trying to write like Clelia Ifrim, buy her book just to enjoy the haiku and admire the haibun in the hands of a master. Truly!" - JANE REICHHOLD

Om ni vill veta mer ...

  1. ro
  2. sv
  3. en

24 april 2021, 6 p.m., Art Klub Kibo Titan, Bukarest

B O K L A N S E R I N G

Gamla dofter, nya aromer av Daniel Onaca

"Daniel Onacas dikter skär ut den omedelbara verkligheten i en sui-generis-rapport, för vilken haiku formatet/tekniken är en passande handske (inte den enda tror vi). Notationsdikten och den fasta formen är i samklang - säger författaren själv - med sin avsikt att sublimera, att förfina det upplevda, och det är inte uteslutet att den nordiska världen med sin stränghet till och med skulle ha påtvingat en sådan sak på mannen från söder bosatt där borta ..." - ADA D. CRUCEANU

F Ö R L A G E T S   E V E N E M A N G

B i f r o s t   f ö r l a g e t   p å   s o c i a l a   m e d i a

Sidan skapad av webbavdelningen för SC Educational Concept SRL