Daniel Onaca böcker publicerade på andra förlag kan beställas direkt från författaren genom att mejla

onaca.daniel54@gmail.com

eller per telefon +46 727 274 838

 

K

ö

p

 

b

o

k

e

n

K

ö

p

 

b

o

k

e

n

K

ö

p

 

b

o

k

e

n

  1. ro
  2. sv
  3. en

 

De utgivna bocker

 

Mellan jordelivet och himlens tullar - rumänska folksagor (Recito förlag, Borås, 2016)

Ur Lokes värld –  diktsamling (Coresi förlag, Bukarest, 2016 )

Sju samtida svenska diktare - essäsamling (Coresi förlag, Bukarest, 2016)

En skandinavisk vinter – 100 traditionella haikudikter (Coresi förlag, Bukarest, 2016)

2016 års daggdroppar – 100 andra traditionella haikudikter (Coresi förlag, Bukarest, 2017)

Övervintrande dofter  – ytterligare 100 traditionella haikudikter (Coresi förlag, Bukarest, 2017)

Vid fjordens mynning diktsamling (Coresi förlag, București, 2017)

Skrönor från fiskarnas kaj i Limhamn berättelser (Coresi förlag, Bukarest, 2017)

2017 års daggdroppar – 100 haikudikter och andra treradingar (Coresi förlag, Bukarest, 2018)

Sex nycklar till sex portar – odödliga sagor (Recito förlag, Borås, 2018)

Mångåriga dofter –  100 fler traditionella haikudikter (Coresi förlag, Bukarest, 2018)

Barnsagor från Andernas nejder (Coresi förlag, Bukarest, 2018)

Sju nycklar till sju portar – odödliga sagor  (Coresi förlag, Bukarest, 2019)

2018 års daggdroppar – 100 haikudikter och andra treradingar (Coresi förlag, Bukarest, 2019)

Tio andra samtida svenska diktare essäsamling (Coresi förlag, Bukarest, 2019)

Perenna dofter – 100 nya traditionella haikudikter (Coresi förlag, Bukarest, 2019)

Dekanteringar från 365 dagar gogyohka dikter (Coresi förlag, Bukarest, 2020)

2019 års daggdroppar  - 100 senryu med spår av katastrofer (Coresi förlag, Bukarest, 2020)

Gamla dofter, nya aromer - haikudikter (Bifrost förlag, Bukarest, 2020)

 

Priser

 

- Andra pris i tävlingen Årets bok 2016, i kategorin Poesi, tilldelad av tidskriften Ithaca från Dublin/ Irland, för diktsamlingen “Från Lokes värld”.

- Tredje pris i tävlingen Årets bok 2016, i kategorin Prosa, tilldelad av tidskriften Ithaca från Dublin/ Irland, för essä-boken “Sju moderna och samtida svenska poeter”.

- Tredje pris i tävlingen Årets bok 2017, i kategorin Prosa, tilldelad av tidskriften Ithaca från Dublin/ Irland, för novellsamlingen “Historier från fiskarnas kaj i Limhamn”.

- Tredje pris i tävlingen Årets bok 2019, i kategorin Specialavdelning, tilldelad av tidskriften Ithaca

från Dublin/ Irland, för essä-boken “Andra tio moderna svenska poeter”.

 

Kritiska röster

 

"Författaren gör ett intressant experiment, genom att kombinera den japanska haikuns estetik med västerländskt skrivsätt, där han infogar litterära motiv hämtade från rumänsk folklore och mytologi" (Ioana Bud)

 

"D. Onaca betraktar, antecknar och mer än att uttrycka känslomässiga foton av ögonblicket, lyckas han att i endast tre versrader fånga en film med rörliga bilder, förlänga dem ut i evigheten." (Matei Mircioane)

 

"Daniel Onaca klev in på haiku-rikets område som en haijin född i det rumänska språket, kunnig om dialekten som används av folket i Banat regionen (vilket han framhäver i sina alster), men samtidigt som en i Sverige bosatt författare." (Marius Chelaru)

 

"Poeten Daniel Onaca tar det rumänska haiku-skrivandets konst till nya dimensioner, vilket hans böcker publicerade på Coresi Publishing House, ger bevis på." (Vasile Poenaru)

 

"Man kan återskapa Daniel Onacas rumsliga resa, från den svenska byn gömd i de djupa skogarna i Småland, där han bor, till de rumänska trakterna i Dobrogea där han brukar vistas under sensomrarna, men även hans andliga resa, mellan den skandinaviska vintern och Svarta Havets glitter (...) Känslorna som uttrycks i samlingen utlöses både av händelserna i den omgivandet miljön och av de i hemlandet... ” (Marina Cușa)

 

”Daniel Onacas japanska dikter överskrider de lokala bestämmelserna; de "försigår" inte här eller där, utan överallt. Författaren skriver som en riktig världsmedborgare, genom att uppvisa tydliga drag av post-litteratur och post-humanism. Mikroruniversumet passar honom perfekt, så länge han är medveten om att han har till sitt förfogande en samling av oändliga liv, som verkar och förångas snabbt, under påverkan av en annan sol. Daniel Onaca skriver encyklopediskt, och hans diktsviter är hopfogade fragment från olika kulturer, civilisationer och tidsepoker, spillror som upplevs samtidigt och som är uppdaterade och sedan räddade genom sina arkeologiska, museistiska och bibliografiska visioner.” (Angela Furtuna)

 

"Daniel Onaca äger verkligen de stora berättarnas gåva, de som är medvetna om de mytiska historiernas initierande funktion. Inspirationskällan är ett urtida Sverige, där förtäljarna bär vidare en återupplivad tradition av myter i själsutvecklande syfte. Sanningskornen från legenderna är infogade i resorna som berättarens alter-ego företar sig - en nyfiken vandrare väl förankrad i allmogens svenska kultur, såsom själva titeln >Konstiga berättelser på fiskarnas kaj< tillkännager.” (Andra Tischer)

 

“Bortsett från den traditionella folksagans renovering, är Daniel Onacas berättelse en "lärobok", som inte saknar minne från olika tidsperioder av sin egen biografi. [...] Breda kompositioner, med överlappande tidsenheter och narrativa detaljer, kryddade med poetiska sekvenser och reflektioner om livets mening  finner dessa sagor sitt "syfte" hos läsarna för vilka världen fortfarande har ett "syfte". (Ada D. Cruceanu)

Prosaförfattare, poet, översättare, kulturförmedlare, muntlig berättare, konst- och litteraturkritiker. Född 1954 i Resita, lämnade landet år 1984 för att flytta till Sverige. För närvarande bosatt i Malmö. I det nya landet avlade jag universitetsexamen i litteratur-, bibliotek- och språkvetenskap vid Lunds universitet. Den litterära debuten i volym skedde år 2016. Sedan dess har jag hunnit publicera 18 böcker, varav tolv har kommit ut på ett förlag i Rumänien och två i Sverige. De innehåller dikter, noveller, sagor, haiku, essäer och barnberättelser. Jag har medverkat i fyra kollektiva antologier.

Dessutom publicerar jag kontinuerligt  recensioner och diverse artiklar om kulturella ämnen i rumänska litterära tidskrifter samt konstrecensioner i svenska kulturtidningar online.

D E   U T G I V N A

B Ö C K E R :

D a n i e l   O n a c a

B i f r o s t   f ö r l a g e t   p å   s o c i a l a   m e d i a

Sidan skapad av webbavdelningen för SC Educational Concept SRL